بینی ( رینوپلاستی )

بینی نقش مهمی در شكل ظاهری چهره دارد و بسیاری از افراد نسبت به شكل بینی خود احساس خجالت میكنند كه ممكن است خیلی بزرگ یا خیلی كوچك باشد و یا ویژگیهایی كه مورد پسندشان نیست. فرم بینی از والدین به فرزندان به ارث میرسد و تا سنین بلوغ به رشد خود ادامه میدهد و این رشد تا سن 16 سالگی ادامه مییابد و سپس این رشد متوقف میشود، پس انجام عمل جراحی تا قبل از این سن كار عاقلانهای نیست.

جراحی پلاستیك بینی یك روش جراحی بسیار متداول است و میتواند همراه با كوچك كردن یا بزرگ كردن بینی باشد. فرم ظاهری نوك بینی و استخوان بینی و همچنین سوراخهای بینی و همچنین میتواند با تغییر فاصله بین بینی و لب بالایی همراه باشد، بعضی اوقات اشكال در تنفس میتواند با انجام جراحی پلاستیك بینی به طور همزمان برطرف شود.

همیشه جراحی پلاستیك بینی با كبودی و تورم همراه است، بخصوص در اطراف چشم كه اغلب بعد از سه هفته كاملاً از بین خواهد رفت، و شما در این مدت لازم است كه از یك قالب مخصوص كه روی بینی شما را میپوشاند استفاده كنید، در پایان این سه هفته تورم به خوبی از بین خواهد رفت و چهره شما برای دیگران طبیعی خواهد شد به طوریكه انگار شما هیچ عمل جراحی اخیراً انجام ندادهاید.

به ندرت اتفاق میافتد كه در اولین هفته بعد از جراحی شما دچار اشكال در تنفس از طریق بینی نشوید كه این موضوع نیز با اولین رفتن تورم از میان خواهد رفت. لغت رینو یعنی بینی و لغت پلاستیك بمعنای شكل دادن و فرم دادن است .از همین رو ظروفی را كه از یك ماده خمیری به اشكال مختلف در می آورند را ظروف پلاستیكی می نامند.اما بینی یك عضو زنده است و دهها فعالیت مهم برای زندگی ما دارد.نباید فكر كرد كه مثل خمیر پلاستیكی میتوانیم آنرا به هر شكلی كه بخواهیم در بیاوریم .بینی مثل گچ و چوب هم نیست كه هر طور بخواهیم آنرا بتراشیم.

یك بینی عمل شده چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟


كار كرد آن طبیعی باشد و اگر از اول اختلالی در كار كرد بینی وجود دارد باید در عمل جراحی برطرف شود. ساختمان آن تضعیف و آسیب پذیر نشود. بخصوص با گذشت زمان تغییر شكل بد پیدا نكند. زیبایی بینی طبیعی باشد و با سایر اجزا صورت متناسب باشد

دو ویژگی اول برای ما اصل است :

نباید برای زیبا كردن بینی كار كرد آن مختل شود . نباید برای زیبا كردن بینی ساختما ن آن تضعیف شود.

عمل جراحی راینوپلاستی شامل چه مراحلی است؟


راینوپلاستی اصلاح جراحی ساختمان خارجی بینی برای رفع نقصهای زیبایی یا عملكردی مادرزادی و اكتسابی بینی است. بیماران ابتدا در مورد گرفتگی یك طرفه یا دو طرفه بینی، مشکلات سینوسهای اطراف بینی، ضربه بینی یا سابقه جراحی پیشین بر روی بینی مورد پرسش قرار میگیرند. نظرات بیمار در مورد ظاهر بینی خود ارزیابی میشود.

هم ساختمانداخلی و هم ساختمان خارجی بینی مورد معاینه قرارمیگیرند. از نمای نیمرخ، تناسب بینی با دیگر قسمتهای صورت بررسی میشود. یک سوم بالایی بینی استخوانیاست و دوسوم پائینی آن غضروفی می باشد. در نمای نیمرخ، برآمدگی پشت بینی و افتادگی نوك بینی مورد بررسی قرار میگیرد. به طور كلی، راینوپلاستی، دستیابی به اسكلت استخوانی و غضروفی از طریق برش داخل یا خارج بینی، بر اساس موقعیت ناهنجاری است.

میتوان قوزهای استخوانی و غضروفی را متناسب كرد و اندازه و شكل نوك بینی را تغییر داد. نقایص گوناگون بینی را میتوان با كاستن بافت، برطرف و با افزودن بافتها استتار كرد. برایدستیابی به این هدف استفاده از بافتهای خودی نظیر غضروف تیغه بینی پیشنهاد میشود، چون كاشت مواد مصنوعیدر بینی، با عوارض فراوانی همراه است. پس از برشهایمختلف و دسترسی به اسكلت غضروفی و استخوانی بینی، اعمال مختلف و متنوعی بر روی ساختمان های داخل بینی صورت می گیرد که بر حسب نوع بینی متفاوت است. مراحل مختلف زیر ممكن است بخشی از یك عمل راینوپلاستی را تشکیل دهند:

– اصلاح ناهنجاری و انحراف تیغه بینی
– برداشتن قوز استخوانی و غضروفی
– ترمیم نوك بینی مانند باریك كردن و بالا بردن
– بریدن استخوان های بینی جهت باریك كردن قسمت فوقانی و میانی بینی
– افزودن پیوندهای استخوانی و غضروفی در موارد ضعف حمایتی اسكلت بینی یا دفورمیتیها

منظوراز عملکردهای بینی چیست؟


بینی یکی از مهمترین اعضای بدن در نگهداری سلامت فرد و حفظ سایر اعضاء است. بینی دارای فیزیولوژی بسیار پیچیده ای است. وظایف اساسی بینی شامل ایجاد راه هوایی، حس بویایی، تنظیم دما، تنظیم رطوبت، تصفیه ذرات هوا و نقش درتكلم است.

مهمترین عملکرد بینی ایجاد راه هوایی برای تنفس طبیعی است. کوچکترین تغییرات درمجرای تنفسی بینی می تواند موجب مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر عبور هوا شود به طوری که اگر قطر مسیرعبور هوای تنفسی از راه بینی به نصف تقلیل یابد، مقاومت راه هوایی بینی 16 برابر میشود. تنظیم دمای هوا زمانی صورت میگیرد كه هوای استنشاقی از روی سطوح وسیع ساختمان های پیچیده داخل بینی که حاوی شبكه غنی مویرگی است میگذرد. صرف نظر ازحرارت هوای تنفسی، دمای هوا در حلق به ندرت بیش از 4 درجه نسبت به دمای طبیعی بدن نوسان دارد. تغییر دمای محیط به میزان 25 درجه موجب تغییری كمتر از 1 درجه در هوای دمی میشود.

شمار زیادی از غددمخاطی مستقر در مخاط بینی امكان مرطوب سازی دائم هوای تنفسی را میدهد. تخمین زده شده است كه طی 24 ساعت تنفس، حدود یك لیتر مایعصرف اشباع هوای دمی شود. هوای دمی بیش از 75% ازرطوبت اشباع میشود.تصفیه ذرات استنشاقی بر عهده سیستم مخاطی بینی است که ترشحات ممتد چسبندهای را شكل میدهد. اكثر ذرات بین 2تا5 میكرون در این ترشحات به دام میافتند.

این ترشحات شامل ایمونوگلوبولین و عوامل دفاعی است. حركات منظممژكهای سلولی، این ترشحات چسبنده را با سرعت چند میلی متر در دقیقه حركت داده، اجازه میدهد كه اینترشحات هر 20 دقیقه یك بار جایگزین شود. تولید روزانه این ترشحات حدود یك لیتر است. بینی نقش مهمی در تکلم دارد و موجب افزایش رزونانس صدا می شود. در موقعگرفتگی بینی صدای ناشی از تلفظ حرف م به صورت ب شنیده میشود.

وظیفه سینوسهای اطراف بینی شامل سبك كردن وزنجمجمه، تكمیل عملكرد بینی، تعدیل حرارتی مغز، شركت در بویایی، تشدید صدا و تهیه پشتیبانی سپرمانند برای محافظت صورت از ضربه است.

جراحی های بینی با چه اهدافی صورت می گیرد؟


جراحی های بینی با اهداف متعددی انجام می شود كه می توان آنها را به دودسته كلی تقسیم كرد: دسته اول جراحی هایی هستند كه درجهت اصلاح عملكرد بینی انجام می شوند. شایع ترین مشكل در عملكرد بینی، گرفتگی راه تنفسی بینی است. جراحی هایی كه در جهت رفع مشكلات عملكرد بینی صورت می گیرد بطور عمده اصلاح انحراف تیغه میانی بینی را شامل می شود.

مشكلات دیگری مانند پولیپ و تورم بافت های داخل بینی نیز ممكن است موجب مشكلات تنفسی شوند. دراین حالات ممکن است جراحی های پیچیده تری مورد نیاز باشد كه دربسیاری از موارد مستلزم استفاده از روش های اندوسكوپیک است.دسته دوم جراحی هایی باهدف تغییر شكل خارجی بینی و زیباسازی است. اختلالات زیبایی نیز نیز به دودسته مادرزادی واكتسابی تقسیم می شوند. درحالت نخست شایعترین آن قوز پشت بینی و نوك پهن آن است. درحالت دوم شایعترین دلیل آن عفونت، ضربه، و مشكلات جراحی های پیشین است.

در بسیاری از موارد، این دو هدف باید به طور همزمان مورد توجه قرارگیرند چرا كه غفلت از یكی از آنها موجب عوارضی برای بیمار می شود. بنابراین در جراحی زیبایی باید به اختلالات داخلی بینی توجهی ویژه داشت. همین توجه دو جانبه، عمل جراحی بینی را بی نهایت مشكل و پیچیده می سازد. هنر جراح بینی ایجاد تعادل بین بیشترین حد عملكرد و زیبایی بینی پس از انجام جراحی است. به همین دلیل برای موفقیت در جراحی پلاستیك بینی، جراح به چیزی بالاتر از مهارت نیاز دارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *